Installationer, service och underhåll för företag

Jakobtadsföretaget Pietec Ab erbjuder service-, installations- och underhållstjänster för företag och industrin. Vi är specialicerade på elarbete och automationslösningar; planering, installationer och programmering. Vi utför även service och reparationer på Kemppi svetsmaskiner och -aggregat. Granskningar, service och reparationer av lyftdörrar är en del av vårt serveiceutbud.

Välkommen till Pietec

Elservice och -installationer

Vi kan det mesta inom el. Förutom traditionella eljobb behärskar vi även automatik och logik. Hos oss finns lösningen.

Lyftkransservice

Vi utför service, reparationer och granskningar på lyftkranar och traverser. Vi har befogenheter att göra 10-års granskningar.

Svetsmaskinservice

Vi är auktoriserade och har rätt att utföra garantiservice på Kemppi svetsmaskiner. Vi servar och reparerar alla svetsmaskiner, oberoende av märke, utanför garantitiden.

Automationslösningar

Vi har stor erfarenhet och kunskap om Omrons automationslösningar. Vi kan bistå under hela projektets gång, allt från planering och installation till service och underhåll.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpen är ett utomordentligt komplement till hemmets befintliga värmesystem.

Solenergi

Solenergisystem är en lönsam investering som producerar el i tiotals år, årligen t.o.m. 5-15 % av investerade medel.