Referenser

Referenser

Statoil Norja
Kontraktering på Hammerfests Snövit naturgasfält

ITT Flygt
Styrskåp till pumpstationer

Tikkurila Oy
Styrskåp och kontraktering vid Tikkurila fabriken

Vaahtogroup
Styrskåp och installationer

Manor Oy
Automationsprojekt och installationer för industrin

Vesi-Pauli Oy
Underleveranser till Jyväskylä Voima Oy

Done Group
Internationella projekt i USA och Irland

Abb substation automation
Projekt och produkttestningar

Ekeri
Underhåll, industri- och svetsmaskinunderhåll

Pisari
Underhåll, industri- och svetsmaskinunderhåll

Jakobstads vatten
Tryckförhöjningsstationer och regnvattenspumpar

Åminne vattenverk
Jakobstads vattens huvudpumpstation

Jakobstads avlopp
Avloppspumpstationer

Larsmo kommun
Avloppspumpstationer och tryckförhöjningsstationer

Nykarleby stad
Avloppspumpstationer och tryckförhöjningsstationer